• Avís legal
 • Benvinguts al seminari de Biomimètica Personal
 • Blog
 • Coneix hèlix3c
 • Deixa’ns la teva idea
 • Enllaços d’interès
 • Hola!
 • I tu com ho veus?
 • L’equip d’hèlix3c
 • Les metàfores
 • Liberto Pereda
 • On estem?
 • Pensem
 • Pere Monràs
 • Premsa
 • Martina Tichenor
 • Compartim
 • Fer
 • Pensament Col·laboratiu
 • Territoris
 • L’actualitat vista per hèlix3c
 • Organitzacions
 • Mindware
 • El que pensem de …
 • Els tres reptes d’hèlix3c
 • Trobem interessant
 • Imatges que ens fan pensar
 • Les teves propostes
 • Seminaris – Pensar junts
 • Tot practicant – Tallers
 • Avís legal

  1. Identificació i activitat de la societatEl titular i responsable del domini www.helix3c.com és HELIX CONSULTORA, S.L., c. Bolívia  134-136, local 1, 08018 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de dades registrals Tom 1983, llibre 0, foli 9, secció 8, full GI-32998, i proveïda de CIF.: B-17760539.

  2. Descripció d’helix3c.com

  En el domini www.helix3c.com, el principal servei que presta HELIX CONSULTORA, S.L. és oferir els seus serveis de consultoría sobre Economia del Coneixement.

  3. Registre d’usuaris

  Per accedir a determinats serveis és necessària la condició d’usuari registrat. Aquesta condició s’obté en donar-se d’alta una persona en el registre. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. És responsabilitat de l’usuari la custòdia de la contrasenya utilitzada per evitar la usurpació de la seva identitat en els llocs d’helix3c.com.

  4. Protecció de menors

  Dins del marc d’accions dirigides a la protecció dels menors a Internet es prohibeix el registre a menors de 14 anys o incapacitats legals. Per això s’ha habilitat un mecanisme d’introducció i verificació de dades que d’alguna manera garanteixi raonablement aquest aspecte.

  5. Condicions generals d’ús dels llocs d’helix3c.com

  Els llocs d’helix3c.com ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva part dels llocs d’helix3c.com. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que HELIX CONSULTORA, SL ofereix a través dels llocs d’helix3c.com. Especialment l’usuari es compromet a no utilitzar en accions que puguin:

  * Incórrer en activitats il · lícites o il · legals segons l’ordenament jurídic espanyol.

  * Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

  * Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

  * Provocar danys en els sistemes informàtics de HELIX CONSULTORA, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones.

  * Introduir o difondre a la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats en el punt anterior.

  * Intentar accedir o, si s’escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular les seves dades i missatges.

  HELIX CONSULTORA, S.L. es reserva el dret d’eliminar dels seus mitjans les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatòries, que atemptin contra la joventut o la infància, la seguretat pública o que, segons el criteri d’HELIX CONSULTORA, resultessin inadequats.

  6. Drets i obligacions de l’usuari

  L’usuari s’obliga, fent-se únic i exclusiu responsable, a utilitzar els serveis oferts per HELIX CONSULTORA, S.L. de conformitat amb la llei, el present avís legal i les seves actualitzacions, i amb arranjament a les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.

  7. Prestació dels serveis per HELIX CONSULTORA, S.L

  7.1. La prestació dels serveis té caràcter gratuït, indefinit, i lliurement revocable sense perjudici del que es disposa en les restants condicions generals.

  7.2. En cap cas, HELIX CONSULTORA, S.L. garanteix la disponibilitat, continuïtat o nivell mínim de qualitat dels seus serveis.

  L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis.

  No obstant al que s’esmenta anteriorment, HELIX CONSULTORA, S.L. s’obliga a comunicar a l’usuari, sempre que sigui previsible amb l’antelació necessària, qualsevol interrupció del servei la causa del qual sigui l’actualització o millora dels serveis o el seu manteniment.

  8. Propietat industrial i intel·lectual

  Tota la informació o la forma de recopilació de la informació continguda en el domini www.helix3c.com, com poden ser, a títol enunciatiu, la pròpia recopilació d’informació, el disseny gràfic, imatges, codi font, marques, noms comercials, denominacions, entre altres signes distintius, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de HELIX CONSULTORA, S.L. o de tercers.

  Sota cap supòsit, l’accés als serveis de HELIX CONSULTORA, S.L. suposa la renuncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial de dits tercers, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels continguts sense la prèvia i expressa autorització d’HELIX CONSULTORA, S.L. o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts a què es tingui accés a www.helix3c.com o s’utilitzaran contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual. Queden fora de perill els drets de l’usuari de visualitzar i obtenir una còpia a la memòria cau (memòria caché) del seu ordinador, com reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat per comunicar-la a tercers.

  9. Enllaços

  9.1 Enllaços de pàgines de tercers al domini www.helix3c.com

  Tot aquell usuari que desitgi incloure dins del seu espai web qualsevol tipus d’enllaç que connecti o traslladi al domini www.helix3c.com o a les pàgines que el componen haurà de notificar-ho prèviament a HELIX CONSULTORA, S.L., i sempre que el dit usuari o tercer s’abstingui de realitzar cap manifestació, inclusió de continguts o prestació de serveis al seu lloc, ja siguin de caràcter lícit o il.lícit, que poguessin suposar un dany a la imatge d’HELIX CONSULTORA, S.L.

  No obstant el que s’esmenta anteriorment, HELIX CONSULTORA, S.L. es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, suprimir o exigir l’eliminació dels enllaços establerts al domini www.helix3c.com, quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular del lloc web que connecti amb www.helix3c.com o a les pàgines que el componen, sense que en cap cas estigui obligat a abonar cap tipus d’indemnització por aquest motiu.

  9.2 Enllaços a pàgines de tercers

  Aquesta web inclou enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes als llocs d’HELIX CONSULTORA. En cas que l’usuari faci servir aquests enllaços, HELIX CONSULTORA, SL l’informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts.

  En cap cas HELIX CONSULTORA S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs de Internet.

  Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis són il · lícits, nocius, denigrants, violents o immorals li agrairem que contacteu amb HELIX CONSULTORA, SL per indicar-ho i així, procedir a eliminar aquest enllaç.

  Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat d’HELIX CONSULTORA, S.L. -xarxes socials, Facebook, Youtube, Twitter, Myspace, altres – està regulada per les seves pròpies normes i condicions, pel que recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s’informin sobre les mateixes en els apartats d’avís legal, o similars, en els llocs esmentats.

  10. Modificacions

  La informació continguda a www.helix3c.com és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com a informació introductòria per l’usuari, sobre els serveis i altres informacions que incorporen les seves pàgines. L’usuari pot confirmar la data d’actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic clicant a l’enllaç “Contacte” inclòs a la pàgina principal.

  HELIX CONSULTORA, S.L. podrà modificar en qualsevol moment els termes del present avís legal, publicant a www.helix3c.com la versió actualitzada, sense necessitat de qualsevol altra notificació als usuaris.

  11. Notificacions

  Qualsevol notificació podrà ser dirigida a HELIX CONSULTORA, S.L. mitjançant l’enviament d’un correu electrònic clicant a l’enllaç “Contacte” inclòs a la pàgina principal. Qualsevol notificació a l’usuari podrà ser enviada a l’adreça de correu electrònic que aquest indiqui en el moment d’efectuar el registre.

  12. Política de privacitat i protecció de dades personals

  Els llocs web d’HELIX CONSULTORA, S.L. no emmagatzemen “cookies” en cap cas, si bé s’usen per a la implementació de Google Analytics. Per això, l’informem que Google Analytics, és un servei analític de web prestat per Google Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”) .

  Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la “cookie” sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. En utilitzar aquest lloc, vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

  IMPORTANT. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades referides rebutjant l’ús de “cookies” mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa, és possible que no pugui usar la plena funcionalitat de lloc.

  13.- Protecció de dades personals

  Els llocs d’HELIX CONSULTORA admeten navegació anònima a les seves pàgines, en aquests casos no es recull ni es sol · licita cap tipus de dada personal.

  En els casos en què es desitgi accedir als continguts destinats a usuaris registrats, caldrà efectuar prèviament el registre o alta d’usuari. Durant el procés d’alta es sol · licitara una adreça de correu electrònic i un nom d’usuari com dades identificatives. Una vegada finalitzat el registre, l’usuari -el seu compte d’accés- no s’activarà fins que no respongui, i sigui rebut, un correu de resposta automàtic a HELIX CONSULTORA.

  Aquestes dades identificatives, aportades lliurement per l’usuari, quedaran recollides en el fitxer de d’usuaris registrats d’HELIX CONSULTORA, S.L.

  La finalitat d’aquest fitxer és la d’oferir, en els llocs d’HELIX CONSULTORA, consultes, qüestions i suggeriments, serveis i continguts reservats a usuaris registrats, així com mantenir informats als usuaris registrats sobre promocions o esdeveniments, propis o de tercers, que HELIX CONSULTORA consideri que puguin ser del seu interès. Aquestes comunicacions s’han d’efectuar mitjançant correu electrònic a l’adreça que l’usuari proporcioni en el moment de l’alta.

  La formalització del registre d’usuari suposa l’acceptació del que s’ha exposat en el punt anterior.

  En cap cas es preveu la cessió d’aquestes dades a d’altres empreses. Sense perjudici d’això, s’informa l’usuari que les seves dades personals seran comunicades només si se’ls requereix per les autoritats administratives competents o per mandat judicial.

  L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, oposició i rectificació contactant amb HELIX CONSULTORA, S.L. mitjançant l’ús del correu electrònic a l’adreça administracion@helix3c.com, o, si s’escau, usant el procediment de baixa del menú Usuaris.

  Encara que els continguts d’HELIX CONSULTORA no es consideren, de cap manera, especialment inadequats per a menors, per tal de col · laborar en la protecció de menors en el marc d’Internet, HELIX CONSULTORA SL no permet el registre de menors de 14 anys d’edat o incapacitats legals. Com a mitjà de comprovació de l’edat del sol · licitant es demanarà la data de naixement. Aquestes dades només es fan servir en aquest moment per a la comprovació i no queden registrades en cap fitxer ni s’usen posteriorment.

  14. Legislació i jurisdicció aplicable

  HELIX CONSULTORA, S.L. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre’ls, es sotmeten a la legislació de dret comú espanyol i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), excepte que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

  15. Consentiment de l’usuari

  L’usuari declara haver llegit aquest avís legal, acceptant i consentint, plenament i expressament, tot el que es disposa cada vegada que accedeixi a www.helix3c.com o utilitzi els seus serveis.

  See video
  Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
  hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
  hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.