Coneix hèlix3c

Què és hèlix3c?

hèlix3c neix el 2003 quan Pere Monràs, després de 17 anys exercint de metge i 17 més com a director de la Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí de Sabadell, decideix traslladar al món de les organitzacions tots els coneixements adquirits en matèria de desenvolupament organitzacional, economia del coneixement i coaching personal i organitzacional.

Definim hèlix3c com una “constructoria”, una consultora que construeix. hèlix3c provoca el pensar de manera no convencional i ho porta a una acció transformadora.

I potser et preguntes: què és això?

Ràpidament… Pensem que les actituds i maneres de fer en el món de la feina i la societat ja són obsoletes. Ajudem a generar formes de pensar per canviar-se un mateix, la feina, l’entorn.

I, del pensament, es passa a l’acció. Ajudem a generar propostes, projectes i accions per desenvolupar en el terreny personal, laboral i organitzacional.

Trobaràs més informació d’aquests termes i de la nostra filosofia a pensar i fer.
Què fem i com ho fem?

SEMINARIS I WORKSHOPS

Dirigits a persones que tinguin projectes personals, professionals o empresarials i vulguin adquirir les competències i actituds necessàries per afrontar els reptes d’un nou model econòmic. L’objectiu estratègic d’hèlix3c és deconstruir el sistema d’aprenentatge convencional per construir un nou pensament que ajudi les persones a aconseguir totes les seves metes.

En aquest sentit, Créixer en lideratge, és el vaixell insígnia d’hèlix3c. Aquest seminari, que el 2011 es fa per setena vegada consecutiva, està enfocat a activar el talent i transformar entorns econòmics i socials, potenciant el model de la triple C. Per aconseguir-ho, es disposa de diverses jornades de treball presencial, una plataforma de debats en línia, tutories i coaching personalitzat, acompanyament en el pla d’acció individual i foment dels instruments i els contactes per portar-los a terme.
PLANS ACTIVA

El model de creixement mantingut al llarg de les últimes dècades orientat a l’objecte i no al subjecte ha provocat una profunda crisi econòmica i social. Per a hèlix3c, l’eix de la nova economia són les persones; per això és important conèixer primer quines són les seves metes, per després posar en marxa activitats que les dotin de sentit.

Els Plans Activa representen un model de creació de riquesa sostinguda i equitativa centrat en els territoris com a encarregats de garantir als seus habitants uns estàndards de qualitat. Es basen en l’activació del talent i la cooperació entre les persones i l’activació de recursos “ociosos” amb el fi de generar un valor real en el territori.

hèlix3c porta a terme aquests plans amb èxit als territoris de la Ràpita, el Matarranya i Mollerussa. També s’impulsen activitats similars a l’Associació de Companyies de Dansa de Catalunya, a la UPC Terrassa, al Màster de directius d’Agbar i al de Direcció d’institucions sanitàries, així com a l’Escola d’Infermeria de Bellvitge.
TUTORIA i COACH ORGANITZACIONAL

Partint de la idea que el coneixement crea coneixement, hèlix3c utilitza les tècniques i les metodologies del coaching i del lideratge transformacional per activar el talent i la connexió de coneixements en xarxa i contribuir així a un aprenentatge efectiu.

A qui ens dirigim?

Persones. Per tal que identifiquin quins són els seus punts sòlids i puguin viure intensament les arrels i la passió amb les quals inicien el seu projecte.

Empreses. Per tal que en repensin l’estructura relacionant sectors ja existents, mobilitzant persones i recursos i canviant formes d’organitzar-se.

Territoris organitzacionals. Per crear noves activitats aprofitant recursos i generar productivitat i riquesa sostenible, inspirant-se en el model de cooperació de la triple hèlix.

La incorporació de valor mitjançant el coneixement i l’aprenentatge es pot aplicar a qualsevol tipus de sector empresarial o emprenedoria, des de la construcció fins al turisme.
Ideari

“Qui no aprèn, no treballa. I qui no actua, no transforma”. Aquesta és la premissa bàsica sobre la qual es construeix l’ideari d’hèlix3c. En un món on el coneixement està globalitzat gràcies a internet, sembla clar que els vells models econòmics s’han d’adaptar a noves realitats.

L’economia del coneixement proposa un canvi de paradigma: considera que el veritable creixement no es pot basar únicament en la inversió de capital tangible —maquinària, infraestructura, mà d’obra, matèries primeres, etc.—. Més aviat al contrari, és el coneixement, el talent com a capital intangible, el que, aplicat a la producció de conceptes, béns i serveis, marca la diferència en la productivitat i en la creació de valor.

hèlix3c té la convicció que les matèries primeres més importants del nou concepte d’economia del coneixement són la creativitat, la connectivitat i el compartir, la triple C. Però no només dins l’àmbit empresarial o organitzacional, sinó també en el personal. Perquè conèixer-nos a nosaltres mateixos és el que ens permet descobrir els propis límits per superar-los i poder així transformar el món.

Són els petits canvis els que ocasionen grans transformacions. Canvis que passen per adoptar un nou pensament distint al convencional. Ja no es tracta de resoldre problemes usant experiències o suposicions que parteixen de situacions similars del passat: hem d’emprar metodologies noves per activar el nostre talent i trobar solucions de manera creativa.

L’objectiu d’hèlix3c és facilitar la transmutació de les persones, empreses i organitzacions en agents culturals actius i transformadors, aprenent a aprendre i activant el talent i la connexió de coneixements en funció de les noves realitats socioculturals.
Què puc esperar d’hèlix3c?

  • La màxima implicació d’un equip de persones que gaudeixen del que fan, fent de l’aprenentatge un laboratori permanent d’ideació d’estratègies col·laboratives basades en les persones i el seu talent, i que et durà a transformar l’entorn a través de la creativitat, la connectivitat i el compartir.
  • L’ajut per identificar el teu veritable ADN (allò que et fa singular i allò que ets) o el de la teva organització, a partir del qual podràs establir una proposta estratègica d’alt valor que generi un benefici econòmic i social.
  • L’acompanyament en el teu procés de transformació o el de la teva organització, des de les primeres idees fins a l’assoliment d’objectius definits. Ens pots demanar que t’acompanyem en tot el procés o només en alguns trams.

Encara vols saber-ne més? 

Descobreix què han dit de nosaltres al nostre recull de premsa de 2015.

Reculls de premsa anteriors:

Recull de premsa de 2014

Recull de premsa de 2013

Recull de premsa de 2012

See video
Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.