‘És un error afirmar que el pitjor de la crisi ha passat ja’

La notícia que se’m demana comentar depassa en molt la capacitat de fer-ho amb rigor i professionalitat sense haver llegit el seu treball. Unes declaracions no són suficients en aquest cas.

A en Thomas Piketty no se’l pot banalitzar ja que la seva obra Le Capital au XXIème siècle és profunda i controvertida. Podem dir que cal esmerçar-se en conèixer-la i que la gran aportació és que afronta amb valentia els grans reptes del capitalisme en la fase actual: els deutes, les desigualtats, les regulacions, la sostenibilitat del sistema, el sentit del creixement pel creixement, la propietat privada, l’herència, les polítiques estatals, la consistència de l’Estat del Benestar, la confrontació capital-treball… deixant ben clar que cal escapar-se de les valoracions ideològiques pures que emeten opinions demagògiques o poc consistents o que confonen desitjos amb realitats.

El que diu en aquesta entrevista és molt raonable, ben argumentat i de reflexió política, econòmica i social. Pel que fa estrictament al context de les declaracions fetes durant la seva estada a l’Estat espanyol, destacaria la seva afirmació que no pot haver-hi una Europa només econòmica que quedi en mans dels grans capitals i en la que els estats mirin aferrisadament pels interesos parcials de cadascun d’ells, sense plantejar-se quins àmbits requereixen, sense esperar, d’una Europa política i social afegida que no es troba present.

Cada cop sembla més sorprenent una globalització econòmica en mans dels grans capitals que han agafat un poder sobre els mateixos estats, que s’han converit en els seus servidors i que mostren una desmesurada i alienant ambició de diner i acumulació, exercint un control oligopolístic dels grans sectors econòmics, posant en fallida els valors de la democràcia que hem entès fins ara.

M’he proposat llegir-lo i recomano fer-ho.

Reflexió de Pere Monràs de l’entrevista de El Mundo: http://www.elmundo.es/economia/2015/01/09/54af220922601dd7768b4584.html?a=f2b89b4bb6f33c198ba8e4c2db8844b0&t=1420796548

See video
Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.