Hisenda ingressa dos milions d’euros al obrir 154 caixes de seguretat bancàries

D’una banda, per aquesta actuació d’Hisenda, semblaria que el contingut d’una caixa de seguretat també hauria de constar a la declaració. Però d’altra banda, crec que és molt discutible, ja que es podria considerar un atemptat contra el dret a la intimitat. Qui sap el que pot contenir una caixa de seguretat? Documents comprometedors, cartes íntimes, proves, certificats mèdics, identificacions familiars, adopcions… Em sembla que tot això hauria de ser inviolable.

Font: http://www.expansion.com/2014/03/11/economia/1394575093.html

See video
Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.