Wert compara la situació del castellà a Catalunya amb la que va patir el català durant el franquisme

Cal parlar-ne? Cal pensar-hi? Cal argumentar aquest fet? Crec que no es qüestió de donar-hi importància. Aquest senyor és un provocador nat, la seva ideologia és perversa per ella marteixa i tot el que pugui dir i tot el que pugui fer queda deslegitimat. Pot tenir l’autoritat del poder de qui li dóna però té nul·la auctoritas (certa legitimació socialment reconeguda). En fi, la naturalesa a vegades engendra errors i perversitats que no mereixen cap consideració més que el despreci.

Font: Vilaweb. http://www.vilaweb.cat/noticia/4300724/20150513/wert-compara-situacio-castella-catalunya-patir-catala-durant-franquisme.html

See video
Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.