L´aterratge

Quan l’avió aterra (i això passa cada dia moltes vegades i a molts llocs diferents) la situació és crítica i les conseqüències de no encertar tenen el valor de moltes vides humanes en joc. Per fer-ho, el pilot demana permís a la torre de control i no discuteix el que aquesta li diu. Simultàniament, el controlador de pista ha de confirmar, amb plena autonomia de decisió i sense discussió tampoc per part dels altres, si és possible aterrar a la pista assenyalada per la torre. Cadascú mana sobre el seu àmbit i la resta ho respecten. Mai ningú d’ells posa en qüestió la feina i les decisions dels altres i actuen, per tant, sota el principi d’alta confiabilitat. Es crea una ment col·lectiva i no fan cap reunió per decidir. La ment col·lectiva està en conflicte continu en situacions rutinàries.

22-L_aterratge_2

See video
Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.