Les vies del tren

Dues són les vies que el tren necessita per tal que aquest pugui dur els passatgers on hagin decidit. Les vies del tren, per acomplir la seva funció, són paral•leles, no es troben mai, són diferents però permeten anar a un mateix lloc. S’accepten com a imprescindibles les dues, ja que només una no permet la circulació del tren. Per tal que no cometin errors i facin descarrilar els vagons, tenen (molt important) unes travesses i uns cargols que en mantenen el paral•lelisme. Sense elles res és possible ni segur. No serà, en termes d’empresa, que en el conflicte de la cultura de la gestió i la cultura de la creació hi trobem un exemple similar? No faltaran moltes vegades les travesses i els cargols? És una de les vies més predominant que l’altra?

 

08-VIAS DE TREN

See video
Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.