d&b audiotechnik

SITUACIÓ
d&b audiotechnik és una associació que agrupa diferentes empreses dedicades al so, per a instal·lacions i esdeveniments. Quan es demana la participació d’hèlix3c, es fa amb la idea de reforçar el treball en xarxa de les diferents empreses, fent així que les parts es sentissin un tot.

EIX D’ACTUACIÓ

Per a tal efecte, es va configurar una jornada per oferir una visió dels reptes dels nostres dies en un entorn de canvi permanent, incidint en diversos punts:

  • El canvi transformador.
  • El pensament sistèmic: “El tot i la part”.
  • El pensament holístic. “Allò que és visible i el que no ho és”. El tangible i l’intangible.
  • El diàleg complementari: “Cinta de Möbius”.
See video
Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.