EstarBé

SITUACIÓ ACTUAL

Davant la gran quantitat de serveis en teràpies alternatives, esport i salut, molt competitius – tot i que sovint només en preu-, els centres de mida més petita han de sostenir-se i diferenciar-se per la seva singularitat i flexibilitat a les demandes constants de la societat. Tenir només un centre, ja no val.

EIX D’ACTUACIÓ

  • Davant d’un model esgotat, es busca un nou model: una forma diferent de ser i fer, que aporti valor a la societat i als propis professionals que treballen a EstarBé, i que alhora, es diferenciï de la competència.
  • Identificació de l’ADN. Es treballa amb els professionals del centre per identificar les seves voluntats i valors en el nou projecte. Sorgeix el concepte “Escola de Salut”, per ajudar al client amb la seva salut, no només cuidant-lo, també ajudant-lo a aprendre a cuidar-se ell mateix.
  • Aprendre la més alta tecnologia organitzacional. Tecnologia per a les persones, no de les màquines. El grup dissenya un nou projecte i com organitzar-se: organització flexible i responsable, que adquireix responsabilitats més enllà de la classe de ioga o dansa que imparteix. Mobilització del talent de les persones: en continguts i en gestió.
  • Principi d’alta confiabilitat: totes les persones de l’equip, i especialment els tradicionals líders del centre, obren les seves portes a confiar en els altres integrants per a poder desenvolupar i fer créixer el projecte. Ja no dirigeix un líder, sinó que s’autodirigeix l’organització. El procés d’autonomia (descentralització) i interdependència (centralització) és simultani entre tots els professionals i col·laboradors del centre.
  • “Pensar de manera no convencional” com a mitjà per afegir valor. D’aquí reneix la idea de “treure el centre cap a fora”. Ja no val esperar que la gent vagi al centre, sinó que ara el centre surt a cercar clients. Metodologia de l’ascensor: es destaca la necessitat de repensar contínuament l’objectiu del centre (i en general, de la responsabilitat de la salut). Prevenir per no haver de curar, curar només quan calgui curar i, tornar a prevenir, per no haver de curar.
See video
Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.