Gramona

JORNADA “GRAMONA” : “El canvi de paradigma. Del focus objecte al focus subjecte”

 

SITUACIÓ ACTUAL

Gramona és una empresa de llarga tradició, respectuosa amb la seva herència i defensora d’una certa idea del Cava i d’una gran ambició pels vins del Penedès. Aprofiten el seu excepcional terrer i la seva experiència del Mètode Tradicional o “Champegnois” per aconseguir les més elegants llargues criances que implica la recerca d’un Gran Cava. En els vins, cerquen la màxima expressió d’un terrer de capacitat i variació excepcional, així com la preservació de la tradició dels vins de la seva terra. Són coneguts, per altra banda, per liderar la recerca de coneixements que millorin el treball a la vinya i al celler. Intenten treballar en el respecte a la individualitat i a la llibertat d’idees, i mantenir independència dels corrents o les modes, fomentant la responsabilitat per l’entorn social i cultural. Tot això amb el segell de la sobrietat, la discreció i l’elegància. Amb aquests valors i conviccions viuen la marca Gramona dia a dia.

EIX D’ACTUACIÓ

  • Es considera que els canvis d’entorn fan necessari activar comportaments més ajustats a les noves condicions de mercat, que permetin incrementar la motivacio? dels professionals de vendes, en un objectiu comú que atènyer a tot el conjunt de l’equip comercial.
  • Es considera oportú establir estratègies noves, de conjunció de voluntats en els equips, per tal d’adquirir una visió compartida de L’ESTRATÈGIA GRAMONA.
  • Es marquen doncs uns objectius per la jornada com ara:

    *Obrir la ment cap a la comprensió mes sistèmica de l’entorn actual de la societat i del món empresarial, generant esperit de cooperació i col·laboració que incrementi l’efectivitat i l’eficiència.

    *Crear progressivament codis de llenguatge entre els professionals que enforteixin la pertinença a l’organització i sentir professional i personal integrats.

  • Aprofundir les àrees de màrqueting i vendes, enfortint els valors propis del producte i del servei, característiques de la filosofia GRAMONA. “Venem art i no vi o cava”, com afirmaren els responsables.
  • Canalitzar els egos propis de les tendències personals, cap a una capacitat incrementada de cooperació i simetria entre les parts diferents de l’organització. A més d’especialistes, convé ser especials.Lloc i data de l’actuació: Golf de Sant Marc i Hotel Sant Marc – Puigcerdà 10 de febrer de 2015
See video
Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.