Grup AGBAR

SITUACIÓ ACTUAL

Els mercats han canviat de forma radical. No hi ha entorns estables i les empreses han d’aprendre a moure’s dins del canvi constant. Han de buscar noves formes de gestió per seguir sent eficients. Les grans corporacions, avesades al treball compartimentat, hauran d’esforçar-se per adquirir agilitat.
EIX D’ACTUACIÓ

  • Aprendre la més alta tecnologia organitzacional. Tecnologia per a les persones, no de les màquines.
  • La més alta tecnologia resulta d’organitzar-se mitjançant unitats estratègiques d’alta autonomia i capacitat d’interdependència, regides pel principi d’alta confiança.
  • Les organitzacions de coneixement requereixen un entrenament rigorós en lideratge i autolideratge dels seus professionals.
  • El pensar de manera no convencional com a mitjà per afegir valor.
  • El procés d’autonomia (descentralització) i el d’interdependència (centralització) simultanis.
  • Pensar el model d’organització que volem tenir i no escollir un model ja existent o donat.
See video
Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.