Museu Nacional d’Art de Catalunya

SITUACIÓ ACTUAL

El Museu d’Art Nacional de Catalunya va prendre la decisió d’implementar a la seva organització la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i aconseguir la certificació de la mateixa.

La RSC és la contribució activa i voluntària al millorament social, econòmic i ambiental per part d’empreses i organitzacions, amb l’objectiu de millorar la seva situació competitiva i valorativa, i especialment, el seu valor afegit. Més enllà del certificat, però, es busca una obertura del Museu a la societat.

Per implementar la RSC al MNAC, aquest va comptar amb el suport de l’empresa especialitzada en RSC, ADVANTE, que alhora va comptar amb hèlix3c per orientar-la en temes organitzacionals estratègics.

EIX D’ACTUACIÓ

Aportacions d’hèlix3c al projecte del MNAC:

  • Anàlisi i presa de consciència de la dimensió dels canvis a la nostra societat. Introducció de la idea de ‘canvi constant’. L’exercici simultani de funcions. Adaptabilitat i flexibilitat als nous temps.
  • Anàlisi i identificació de l’ADN dels professionals. Cerca del valor agregat.
  • Anàlisi i identificació de l’ADN de l’organització: missió, visió i objectius compartits.
  • Accountability: retre comptes amb la màxima transparència.
  • Empowerment: afavorir el màxim poder als professionals fent-los partícips de la visió i missió de l’organització, fent-los partícips del projecte compartit. Governança de compromís per part de tot l’equip.
See video
Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.