L’equip d’hèlix3c

L’equip d’hèlix3c és ampli i està organitzat amb forma d’ameba. Això vol dir que componem els equips específicament per cobrir les necessitats de cada projecte i cada client, buscant el talent i les capacitats d’aquells col·laboradors que creiem que poden aportar més al projecte. A més, depenent el moment en què es trobi, incorporem persones que poden ajudar en tasques concretes. L’equip base el componem les persones següents: El propulsor de la maquinària d’hèlix3c és Pere Monràs (Sabadell, 1944), un pensador apolític, emprenedor i, sobretot, col·laborador, que després de 17 anys com a oncòleg i 17 anys més exercint l’alta direcció en el sistema sanitari català, el 2003 funda hèlix3c. En l’actualitat, a més de presidir hèlix3c, Pere Monràs és soci i fundador de Sangakoo.com, soci de Bionure i patró de la World Biomimetic Foundation. També és molt important la feina d’Itamar Rogovsky, líder mundial en economia del coneixement, que dirigeix any rere any el seminari “Créixer en lideratge”.

See video
Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.