Territoris

Els territoris i les persones que hi habiten mereixen més del nostre sistema: oportunitats, no-endeutament, noves activitats i atracció d’iniciatives. Ara se’ls exigeix productivitat, eficiència i austeritat quan la seva debilitat és màxima, ja que:

  • Han de garantir uns estàndards de qualitat de vida establerts sense tenir resoltes les bases del finançament.
  • Pateixen una disminució dels ingressos generada per la manca d’activitat econòmica i el baix finançament de les administracions.

Podem canviar i fer més pròspers i benestants el territoris? Sí! Podem canviar el model econòmic i l’oportunitat de fer-ho passa pels territoris. Sense esperar que ningú ens ajudi, fent-ho amb la nostra gent i confiant en ella.

  • Cada territori té la seva singularitat. Només hem de saber trobar-la amb el talent de les seves persones. Amb el talent dels habitants i la singularitat del lloc podrem crear un benestar qualitatiu, equitatiu i perdurable en el temps.
  • Es tracta de passar d’un model centrat en les activitats i els recursos, a una manera de fer centrada en les persones i en allò que és intrínsec al seu territori.

Com ajudem a transformar els territoris? El Metamodel, la nostra metodologia El Metamodel és un model de models: és la manera com es pensen els models des de la realitat. Inclou una feina prèvia de laboratori i, a continuació, una intervenció en cinc fases que cal adoptar en més o menys extensió, segons la naturalesa de les persones i la dificultat específica que presenti cada territori.

territoris
See video
Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.