22@ (Barcelona)

Barcelona_22@

Projecte

LifeStyle22@network

Descripció

Un projecte que volia aplicar l’economia i la societat del coneixement sobre el nou barri (poblacional, empresarial i administratiu) que s’estava establint al 22@.

SITUACIÓ DE PARTIDA

 • Creació d’un nou barri arquitectònic a la zona del Poblenou: 22@
 • Establiment de noves empreses a la zona properes al camp de la innovació.
 • Establiment de nous ciutadans a la zona.
 • Presencia i il·lusió de 22@network com a entitat a liderar el procés de canvi a la zona.

APOSTA

 • Enfortir les relacions de cooperació entre administracions, universitats, comunitat i empreses del 22@.
 • Crear un codi de Responsabilitat Social Corporativa al que les empreses i institucions del 22@ s’hi adherissin.
 • Constituir una organització o unitat per identificar oportunitats de negoci globals que potenciïn i catalitzin un desenvolupament significatiu de 22@.
 • Creació d’un diari local i diari virtual, gratuïts, per donar a conèixer el 22@ i el Poblenou.
 • Creació d’un portal d’accés virtual a 22@ i paraigües.
 • Desenvolupar les facilitats per permetre, als professionals, veïns i famílies que arriben al districte, l’accés als serveis, tant púbics com privats, necessaris per una ràpida integració econòmica i social.
 • Fomentar la col·laboració entre empreses i universitats per tal de dur a terme investigacions en l’entorn de les noves tecnologies amb una fort component social.
 • Comunicar el Model 22@Barcelona per atraure a les persones de talent, local i globalment.
 • Fomentar la creació artística en el territori del Poblenou.
 • Creació de 22@llotja: Mercat de coneixement i oportunitats de negoci globals

RESULTAT

 • En standby fins a dia d’avui.
See video
Tertúlia ConnectanTalent amb Jordi Pigem
hèlix3c -  01.12.2014 -  6,737 visits
hèlix3c es una “constructoría” especializada en servicios que generan el pensar no convencionalmente y la acción transformadora tanto para personas como para empresas y organizaciones. Porque es posible construir nuevas relaciones en el ámbito personal y profesional si hacemos uso del aprendizaje.